Doelstelling Stichting theater Karroessel

Stichting Karroessel is er voor alle inwoners van Sittard-Geleen en omstreken. Iedereen moet zich bij Theater Karroessel thuis voelen. Het theater biedt startende artiesten, talenten, en aankomende professionals een podium om zich te presenteren aan het publiek. Daarmee kan Theater Karroessel een stimulans zijn voor aanstormend talent Met onze culturele activiteiten willen we een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van kunstbeoefenaars en bezoekers. We willen daarmee ook het culturele en (sociale) emancipatieniveau van onze stad verhogen.

Een belangrijk doel is ook om met een goed en breed cultureel aanbod de stad aantrekkelijker te maken voor de inwoners die hier (komen) wonen en werken. We willen mensen zowel passief (kijken, luisteren en genieten) als ook actief betrekken bij kunst en cultuur. Dit willen we realiseren via concrete activiteiten en projecten op diverse culturele terreinen.

We willen ons doel bereiken door

Dit doel willen we bereiken door onder meer het aanbod van activiteiten en projecten te vergroten en te verbreden, de doelgroepen uit te breiden, en het aanbod aan trainingen en cursussen rond culturele uitingen aan te bieden.  We doen dit bij voorkeur in samenwerking met organisaties en instellingen die een grote expertise op de verschillende terreinen van cultuur hebben opgebouwd. Denk aan o.a. de schouwburg, andere theaters, zoals het onze en bibliotheek. Ook zoeken we de samenwerking met scholen uit het primair en voortgezet onderwijs.

Bestuur Stichting Theater Karroessel

Voorzitter: Leo Kruijt
Secretaris: Ben Heutmekers
Penningmeesters: Hans Jehae/Frans Knoops
Bestuurslid: Peter Moulen

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben ze recht op een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

pdfBeleidsplan Stichting Theater Karroessel

pdfExploitatieoverzicht 2020 Theater Karroessel

Inhoudelijk_verslag_2021.pdf

Jaarrekening 2021
rekening_2018-2019.pdf
Aktiviteitenoverzicht_Karroessel_2019_.doc

Inhoudelijk_Jaarverslag_Stichting_Theater_Karroessel_2022_def_28032023_docx.pdf

Stichting_Theater_Karroessel_Balans_2022.pdf

Stichting_Theater_Karroessel_jaarrekening_2022.pdf

 

 

 

logo small

Altijd op de hoogte zijn van onze voorstellingen?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

 

Onze voorstellingen worden mede mogelijk gemaakt dankzij

 

Sponsor worden?

Theater Karroessel is een vrijwilligersorganisatie en kan altijd (financiële) steun gebruiken. Draagt u theater Karroessel een warm hart toe en wilt u sponsor worden? Neem dan contact met ons op via info@karroessel.nl. We maken dan met u een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.